آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه آذربایجان غربی

برای ثبت نام در مدارس شاهد آذربایجان غربی ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان آذربایجان غربی ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان آذربایجان غربی به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه آذربایجان غربی

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
ارومیهناحیه 1دبستان شاهداسماعیل کلانتری – ناحیه 1خ سعدي خ بوستان کوي کيوان
ارومیهناحیه 1شاهد حضرت قاسم (ع ) – ناحیه 2خ حافظ ۲ کوچه آزرم
ارومیهناحیه 1شهید محمود باقری – ناحیه 2خ وليعصر کوچه کاظم نورمحمدي
ارومیهناحیه 2دبستان شاهداسماعیل کلانتری – ناحیه 1خ سعدي خ بوستان کوي کيوان
ارومیهناحیه 2شاهد حضرت قاسم (ع ) – ناحیه 2خ حافظ ۲ کوچه آزرم
ارومیهناحیه 2شهید محمود باقری – ناحیه 2خ وليعصر کوچه کاظم نورمحمدي
انزلدبستان شاهداسماعیل کلانتری – ناحیه 1خ سعدي خ بوستان کوي کيوان
انزلشاهد حضرت قاسم (ع ) – ناحیه 2خ حافظ ۲ کوچه آزرم
انزلشهید محمود باقری – ناحیه 2خ وليعصر کوچه کاظم نورمحمدي
خویشاهد شهیدین کربلایی خلیلی ( خوی )شهرستان خوی بخش مرکزی شهر خوی میدان کشاورز پشت دانشکده سماء کوچه سماء ۱
چایپارهشاهد شهیدین کربلایی خلیلی ( خوی )شهرستان خوی بخش مرکزی شهر خوی میدان کشاورز پشت دانشکده سماء کوچه سماء ۱
ماکوشاهد شهیدین کربلایی خلیلی ( خوی )شهرستان خوی بخش مرکزی شهر خوی میدان کشاورز پشت دانشکده سماء کوچه سماء ۱
شوطشاهد شهیدین کربلایی خلیلی ( خوی )شهرستان خوی بخش مرکزی شهر خوی میدان کشاورز پشت دانشکده سماء کوچه سماء ۱
پلدشتشاهد شهیدین کربلایی خلیلی ( خوی )شهرستان خوی بخش مرکزی شهر خوی میدان کشاورز پشت دانشکده سماء کوچه سماء ۱
چالدرانشاهد شهیدین کربلایی خلیلی ( خوی )شهرستان خوی بخش مرکزی شهر خوی میدان کشاورز پشت دانشکده سماء کوچه سماء ۱
مهاباددبستان شاهد شهید مهدی باکری (مهاباد)مهاباد روبروي ترمينال سابق کوچه بانک رفاه
بوکانشاهد (بوکان )خ مقبل اول خ استاد محوي
بوکاندبستان شاهد شهید مهدی باکری (مهاباد)مهاباد روبروي ترمينال سابق کوچه بانک رفاه
مياندوآبشاهد امام حسین (ع) (مياندوآب )مياندواب _بلوار دانشگاه
شاهین دژشاهد امام حسین (ع) (مياندوآب )مياندواب _بلوار دانشگاه
تکابشاهد امام حسین (ع) (مياندوآب )مياندواب _بلوار دانشگاه
پيرانشهرشاهدشهیدآوینی (پيرانشهر)خيابان شهيد بهشتيخيابان ايثارگران
سردشتدبستان شاهد شهید مهدی باکری (مهاباد)مهاباد روبروي ترمينال سابق کوچه بانک رفاه
نقدهشهید حقوردی بابایی (نقده )بلوار بهشتي جنب جند الله
اشنویهشهید حقوردی بابایی (نقده )بلوار بهشتي جنب جند الله
سیلوانادبستان شاهداسماعیل کلانتری – ناحیه 1خ سعدي خ بوستان کوي کيوان
سیلواناشاهد حضرت قاسم (ع ) – ناحیه 2خ حافظ ۲ کوچه آزرم
سیلواناشهید محمود باقری – ناحیه 2خ وليعصر کوچه کاظم نورمحمدي
مرحمت آبادشاهد امام حسین (ع) (مياندوآب )مياندواب _بلوار دانشگاه
کشاورزشاهد امام حسین (ع) (مياندوآب )مياندواب _بلوار دانشگاه
صومای برادوستدبستان شاهداسماعیل کلانتری – ناحیه 1خ سعدي خ بوستان کوي کيوان
صومای برادوستشاهد حضرت قاسم (ع ) – ناحیه 2خ حافظ ۲ کوچه آزرم
صومای برادوستشهید محمود باقری – ناحیه 2خ وليعصر کوچه کاظم نورمحمدي
نازلودبستان شاهداسماعیل کلانتری – ناحیه 1خ سعدي خ بوستان کوي کيوان
نازلوشاهد حضرت قاسم (ع ) – ناحیه 2خ حافظ ۲ کوچه آزرم
نازلوشهید محمود باقری – ناحیه 2خ وليعصر کوچه کاظم نورمحمدي

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه آذربایجان غربی

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه آذربایجان غربی

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
ارومیهناحیه 1شاهداهل قلم (ارومیه – ناحیۀ ۱)آدرس : خيابان شهيد دستغيب – خيابان مديريت
ارومیهناحیه 1شاهد شهید امینی (ارومیه – ناحیۀ ۲)آدرس : خيابان آپاداناانتهاي خيابان شهيد وکيلي
ارومیهناحیه 2شاهداهل قلم (ارومیه – ناحیۀ ۱)آدرس : خيابان شهيد دستغيب – خيابان مديريت
ارومیهناحیه 2شاهد شهید امینی (ارومیه – ناحیۀ ۲)آدرس : خيابان آپاداناانتهاي خيابان شهيد وکيلي
انزلشاهداهل قلم (ارومیه – ناحیۀ ۱)آدرس : خيابان شهيد دستغيب – خيابان مديريت
انزلشاهد شهید امینی (ارومیه – ناحیۀ ۲)آدرس : خيابان آپاداناانتهاي خيابان شهيد وکيلي
خویشاهد برادران حیدری خوئی۱ (خوی)آدرس : خوی بلوار شهید چمران تقاطع راهنمایی و رانندگی تلفن :۰۴۴۳۶۴۵۲۵۴۵
چایپارهشاهد برادران حیدری خوئی۱ (خوی)آدرس : خوی بلوار شهید چمران تقاطع راهنمایی و رانندگی تلفن :۰۴۴۳۶۴۵۲۵۴۵
ماکوشاهد برادران حیدری خوئی۱ (خوی)آدرس : خوی بلوار شهید چمران تقاطع راهنمایی و رانندگی تلفن :۰۴۴۳۶۴۵۲۵۴۵
شوطشاهد برادران حیدری خوئی۱ (خوی)آدرس : خوی بلوار شهید چمران تقاطع راهنمایی و رانندگی تلفن :۰۴۴۳۶۴۵۲۵۴۵
پلدشتشاهد برادران حیدری خوئی۱ (خوی)آدرس : خوی بلوار شهید چمران تقاطع راهنمایی و رانندگی تلفن :۰۴۴۳۶۴۵۲۵۴۵
چالدرانشاهد برادران حیدری خوئی۱ (خوی)آدرس : خوی بلوار شهید چمران تقاطع راهنمایی و رانندگی تلفن :۰۴۴۳۶۴۵۲۵۴۵
سلماسحضرت امام صادق(ع) (سلماس )آدرس : خ-شهید کلاهدوز
مهابادشهید کاوه (مهاباد)آدرس : مهاباد فلکه توحيدخيابان سنجان آباد جنب کوي صداوسيما
میاندوآبشاهد امام علی(ع) (مياندوآب )آدرس : میاندوآب-سه راهی تقی آباد-دبیرستان دوره اول متوسطه شاهد امام علی (ع) تلفن :۴۵۲۲۸۶۶۱
شاهین دژشهدای دانش آموز (شاهين‌دژ)ندارد
پیرانشهرشاهد (پيرانشهر)آدرس : خيابان جمهوري اسلامي شرقي جنب اداره گاز تلفن :۰۴۴۴۴۲۲۴۶۶۴
نقدهشاهد سردار کاظمی (نقده )آدرس : نقده خیابان دانشگاه
سیلواناشاهداهل قلم (ارومیه – ناحیۀ ۱)آدرس : خيابان شهيد دستغيب – خيابان مديريت
سیلواناشاهد شهید امینی (ارومیه – ناحیۀ ۲)آدرس : خيابان آپاداناانتهاي خيابان شهيد وکيلي
صومای برادوستشاهداهل قلم (ارومیه – ناحیۀ ۱)آدرس : خيابان شهيد دستغيب – خيابان مديريت
صومای برادوستشاهد شهید امینی (ارومیه – ناحیۀ ۲)آدرس : خيابان آپاداناانتهاي خيابان شهيد وکيلي
نازلوشاهداهل قلم (ارومیه – ناحیۀ ۱)آدرس : خيابان شهيد دستغيب – خيابان مديريت
نازلوشاهد شهید امینی (ارومیه – ناحیۀ ۲)آدرس : خيابان آپاداناانتهاي خيابان شهيد وکيلي

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه آذربایجان غربی

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
ارومیهناحیه 1شاهد نسل پیام (ارومیه – ناحیۀ ۱)خيابان البرز- بالاتر از مسجد هادي
ارومیهناحیه 1شاهد عفاف (ارومیه – ناحیۀ ۲)شهرک فرهنگيان خ مرکزي جنب مسجد رسول االله
ارومیهناحیه 2شاهد عفاف (ارومیه – ناحیۀ ۲)شهرک فرهنگيان خ مرکزي جنب مسجد رسول االله
ارومیهناحیه 3شاهد نسل پیام (ارومیه – ناحیۀ ۱)خيابان البرز- بالاتر از مسجد هادي
انزلشاهد عفاف (ارومیه – ناحیۀ ۲)شهرک فرهنگيان خ مرکزي جنب مسجد رسول االله
انزلشاهد نسل پیام (ارومیه – ناحیۀ ۱)خيابان البرز- بالاتر از مسجد هادي
خویشاهد ام ابیها ۱ (خوی)خوی-مدرسه ابتدایی شاهد
چایپارهشاهد ام ابیها ۱ (خوی)خوی-مدرسه ابتدایی شاهد
ماکوشاهد ام ابیها ۱ (خوی)خوی-مدرسه ابتدایی شاهد
شوطشاهد ام ابیها ۱ (خوی)خوی-مدرسه ابتدایی شاهد
پلدشتشاهد ام ابیها ۱ (خوی)خوی-مدرسه ابتدایی شاهد
چالدرانشاهد ام ابیها ۱ (خوی)خوی-مدرسه ابتدایی شاهد
سلماسشاهد صفائی (سلماس )سلماس خیابان خرمشهر مدرسه شاهد سماء (صفایی قبلی )
مهابادشهدای مهاباد (مهاباد)مهاباد بلوار بيمارستان امام خميني (ره)
میاندوآ؛بمرضیه (مياندوآب )میاندوآب _خ سرباز کوچه عدل
نقدهمعراج شاهد ۴ (نقده )نقده .خیابان دانشگاه.کوچه شهید پاشاپور.کوچه شهید حسن اده
سیلواناشاهد نسل پیام (ارومیه – ناحیۀ ۱)خيابان البرز- بالاتر از مسجد هادي
سیلواناشاهد عفاف (ارومیه – ناحیۀ ۲)شهرک فرهنگيان خ مرکزي جنب مسجد رسول االله
صومای برادوستشاهدنسل پیام (ارومیه – ناحیۀ ۱)خيابان البرز- بالاتر از مسجد هادي
صومای برادوستشاهد عفاف (ارومیه – ناحیۀ ۲)شهرک فرهنگيان خ مرکزي جنب مسجد رسول االله
نازلوشاهدنسل پیام (ارومیه – ناحیۀ ۱)خيابان البرز- بالاتر از مسجد هادي
نازلوشاهد عفاف (ارومیه – ناحیۀ ۲)شهرک فرهنگيان خ مرکزي جنب مسجد رسول االله

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه آذربایجان غربی

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
ارومیهناحیه 1شاهد پسران ۱ (ارومیه – ناحیۀ ۱)**آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، دهستان -، خيابان بلواربهداري جنب مسجد امام حسين(ع)، کوچه – تلفن :۳۶۶۵۰۵۰
ارومیهناحیه 1شاهد برادران آهندوست (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آغربي ، ايران ، خيابان صايب تبريزي تلفن :۳۴۶۹۹۴۰
ارومیهناحیه 2شاهد پسران ۱ (ارومیه – ناحیۀ ۱)**آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، دهستان -، خيابان بلواربهداري جنب مسجد امام حسين(ع)، کوچه – تلفن :۳۶۶۵۰۵۱
ارومیهناحیه 2شاهد برادران آهندوست (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آغربي ، ايران ، خيابان صايب تبريزي تلفن :۳۴۶۹۹۴۱
انزلشاهد پسران ۱ (ارومیه – ناحیۀ ۱)**آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، دهستان -، خيابان بلواربهداري جنب مسجد امام حسين(ع)، کوچه – تلفن :۳۶۶۵۰۵۱
انزلشاهد برادران آهندوست (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آغربي ، ايران ، خيابان صايب تبريزي تلفن :۳۴۶۹۹۴۱
خویشاهدامام حسین (ع ) (خوی)***آدرس : آذربايجانغربي ، خوي ، خيابان شهيد سلمانزاده، خيابان ۲۰متري آزادي تلفن :۰۴۶۱۲۳۳۲۷۷۰
سلماسدبیرستان شاهد پسرانه نقیبی (سلماس )***آدرس : اذربايجان غربي ، سلماس ، مرکزي ، خيابان رضايي، خيابان ۱۶ متري شهيد فهميده تلفن :۰۴۴۳۵۲۳۳۵۸۰
مهابادشاهد شهید بروجردی (مهاباد)***آدرس : آذربايجانغربي ، مهاباد ، مرکزي ، خيابان خ دانشگاه آزاد اسلامي، خيابان خ خوابگاه خواهران(صارم بگ) تلفن :۲۳۳۳۵۲۰۲۳۳۵۹۴۸
میاندوآبشاهد حمید باکری (مياندوآب )***آدرس : آذربايجان غربي ، مياندوآب ، مرکزي ، خيابان کلانتري تلفن :۴۵۳۳۴۹۱۱
شاهین دژدبیرستان شاهد پسرانه (شاهين‌دژ)***آدرس : اذربايجان غربي ، شاهين دژ ، مرکزي ، دهستان ۱، خيابان خيابان ۳۰ متري جانبازان- خيابان رياضي، خيابان -، کوچه -، پلاک – تلفن :۰۴۴۴۶۳۲۳۱۰۰
پیرانشهرشهید احمدی روشن (پيرانشهر)**آدرس : خيابان کمر بندي روبروي آتش نشاني
سردشتشاهد (سردشت )**آدرس : آذربايجانغربي ، سردشت ، مرکزي ، خيابان خيابان امام خميني (ره) تلفن :۵-۳۲۳۰۲۵۴
نقدهشاهد شهید مطهری (نقده )***آدرس : آذربايجان غربي ، نقده ، مرکزي ، دهستان سلدوز، خيابان جنداله، خيابان ايثار، کوچه عباسزاده، پلاک ۱۱۷ تلفن :۰۴۴۳۵۶۲۲۱۶۰
سیلواناشاهد پسران ۱ (ارومیه – ناحیۀ ۱)**آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، دهستان -، خيابان بلواربهداري جنب مسجد امام حسين(ع)، کوچه – تلفن :۳۶۶۵۰۵۰

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه آذربایجان غربی

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
ارومیهناحیه 1شاهدگل نرجس (ارومیه – ناحیۀ ۱)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، خيابان باهنر تلفن :۰۴۴۳۳۴۶۰۹۶۰
ارومیهناحیه 1شاهد نور الزهراء (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، ناحيه۲ ، خيابان فلکه آبياري تلفن :۳۸۲۴۴۱۰
ارومیهناحیه 1دبیرستان شاهدام ابیها (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان مدني ۲، خيابان کوي سيد جواد، کوچه بن يست اول، پلاک مدرسه تلفن :۰۴۴۳۲۲۵۲۷۰۰
ارومیهناحیه 2شاهدگل نرجس (ارومیه – ناحیۀ ۱)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، خيابان باهنر تلفن :۰۴۴۳۳۴۶۰۹۶۰
ارومیهناحیه 2شاهد نور الزهراء (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، ناحيه۲ ، خيابان فلکه آبياري تلفن :۳۸۲۴۴۱۰
ارومیهناحیه 2دبیرستان شاهدام ابیها (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان مدني ۲، خيابان کوي سيد جواد، کوچه بن يست اول، پلاک مدرسه تلفن :۰۴۴۳۲۲۵۲۷۰۰
انزلشاهدگل نرجس (ارومیه – ناحیۀ ۱)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، خيابان باهنر تلفن :۰۴۴۳۳۴۶۰۹۶۰
انزلشاهد نور الزهراء (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، ناحيه۲ ، خيابان فلکه آبياري تلفن :۳۸۲۴۴۱۰
انزلدبیرستان شاهدام ابیها (ارومیه – ناحیۀ ۲)***آدرس : آذربايجان غربي ، اروميه ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان مدني ۲، خيابان کوي سيد جواد، کوچه بن يست اول، پلاک مدرسه تلفن :۰۴۴۳۲۲۵۲۷۰۰
خویشاهد تربیت (خوی)***آدرس : شهرستان خوي ، شهر خوی ، خيابان ولي عصر، کوچه شهید قره باغی زاده ، مدرسه شاهد تربيت تلفن :۳۶۲۵۶۱۵۶
سلماسدبیرستان شاهدصدیقه کبری (سلماس )**آدرس : آذربايجان غربي ، سلماس
مهاباددبیرستان شاهد دخترانه حجاب (مهاباد)***آدرس : شهرک بهارستان حجاب احداث مدرسه ۱۲کلاسه متوسطه شاهددخترانه حجاب۸۶۰۵۶۷
میاندوآبشاهد راضیه (مياندوآب )***آدرس : آذربايجان غربي ، مياندوآب ، مرکزي ، دهستان -، خيابان خ امام، خيابان خ کاشاني، کوچه کاشاني تلفن :۰۴۴۴۵۲۲۲۹۵۰
شاهین دژدبیرستان دخترانه شاهد (شاهين‌دژ)**آدرس : آذر بايجان غربي ، شاهين دژ ، خيابان شهدا تلفن :۴۶۳۳۱۰۸۰
نقدهشاهدطیبه (نقده )***آدرس : آذربايجان غربي ، نقده ، – ، دهستان -، خيابان شهيد علي علمي ۱، خيابان -، پلاک – تلفن :۰۴۴۳۵۶۶۴۶۶۰

مدارس شاهد آذربایجان غربی هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد آذربایجان غربی همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر ارومیه و استان آذربایجان غربی را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان آذربایجان غربی که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان غربی سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *