آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه لرستان

برای ثبت نام در مدارس شاهد لرستان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان لرستان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان لرستان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه لرستان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)خرم آباد-خیابان آیت الله کاشانی-نرسیده به میدان تختی-جنب درمانگاه فرهنگیان-مدرسه شاهد
خرم آبادناحیه 2شهدای پارسیلون (خرم آباد – ناحیۀ ۲)پشته حسين آباد
نورآباد (دلفان)شاهد پسرانه (نورآباد (دلفان))نورآباد ( دلفان )
کوهدشتشاهد (کوهدشت )کوهدشت
اليگودرزشاهد (اليگودرز)اليگودرز – خيابان شهيد محمودي روبروي خيابان سادات
ازناشاهدپسرانه (ازنا)ازنا – خيابان شهيد سبزي
بروجردشاهد پسرانه (بروجرد)خ حافظ شمالي کوچه کريم جناني
دورودشاهد (دورود)دورود – كوي جانبازان – جانباز ۸

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه لرستان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1پارسیلون (خرم آباد – ناحیۀ ۱)انتهای خیابان ناصرخسرو – کوچه اول بعد از مدرسه شهید مدرس
نورآباد (دلفان)شاهد د (نورآباد (دلفان))انتهاي خ آزادگان روبه روي مسجد امام سجاد
کوهدشتشاهد (کوهدشت )کوهدشت
اليگودرزشاهد (اليگودرز)خ مطهري انتهاي ک ماني ( اداره پست )
ازناشاهددخترانه (ازنا)خيابان صاحب الزمان نبش مدرسه راهنمايي بهار آزادي
بروجردشاهد (بروجرد)خ خرم.کوچه شهيد جناني پلاک ۲۴

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)آدرس : لرستان – خرم آباد -خیابان ناصرخسرو خیابان دانش گلستان ۱۰ تلفن :۳۳۲۴۱۱۷۳
خرم آبادناحیه 2شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)آدرس : لرستان – خرم آباد -خیابان ناصرخسرو خیابان دانش گلستان ۱۰ تلفن :۳۳۲۴۱۱۷۴
پلدختر (ملاوی )شاهد (پلدختر (ملاوی))آدرس : پلدختر -خيابان مطهري شمالي جنب حوزه علميه تلفن :۳۲۲۲۲۵۱۱
کوهدشتشاهد (کوهدشت )ندارد
الیگودرزشاهد (اليگودرز)ندارد
ازناشاهد (ازنا)آدرس : لرستان – ازنا- اصغر آباد بلوار شهید صادقی تلفن :۰۶۶۴۳۴۲۴۸۱۶
بروجردشاهد پسرانه (بروجرد)آدرس : میدان بهشت بلوار شهید صارمی دبیرستان پسرانه شاهد دوره اول تلفن :۰۶۶۴۲۵۳۰۳۶۱
دورودشاهد (دورود)آدرس : الغدير فازدوم

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)ندارد
خرم آبادناحیه 2مهر (خرم آباد – ناحیۀ ۲)آدرس : قاضی آباد خیابان ششم روبروی بیمارستان توحید تلفن :۳۳۴۳۲۴۸۸
الشترشاهد (الشتر)آدرس : الشترخیابان پرچم جنب سپاه پاسداران تلفن :۰۶۶۳۲۵۲۲۰۰۸
کوهدشتشاهد (کوهدشت )آدرس : بوعلی کوچه گلستان ۱۱ تلفن :۰۶۶۳۲۶۳۲۰۴۷
الیگودرزشاهد (اليگودرز)آدرس : الیگودرز – چهاراه شاهد – دبیرستان دخترانه شاهد دوره اول تلفن :۰۶۶۴۳۳۴۶۹۰۰
ازناشاهد (ازنا)آدرس : استان لرستان -شرستان ازنا- خیابان امام خمینی (ره) کوی شرکت نفت تلفن :۰۶۶۴۳۴۲۲۹۳۶
بروجردشاهد دخترانه (بروجرد)آدرس : استان لرستان -بروجرد – خ مدرس- ک پاستور- جنب دبیرستان بوعلی تلفن :۰۶۶۴۲۵۳۰۸۲۰
دورودشاهد (دورود)آدرس : ۹۰ متری – کوی فرهنگیان – فرهنگ غربی تلفن :۴۳۲۳۱۰۹۰

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، خيابان ۶۰ متري، خيابان حج، جنب مدیریت دولتی تلفن :۳۲۲۹۵۸۰
خرم آبادناحیه 2شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، خيابان ۶۰ متري، خيابان حج، جنب مدیریت دولتی تلفن :۳۲۲۹۵۸۱
پلدختر (ملاوی)شاهد (پلدختر (ملاوی))***آدرس : لرستان ، پلدختر ، پلدختر ، خيابان معلم جنوبي تلفن :۰۶۶۳۴۲۲۲۵۴۰
کوهدشتشاهد (کوهدشت )**آدرس : لرستان ، کوهدشت ، خيابان بلوار باهنر پشت مسجد امیرالمومنین تلفن :۰۶۶۳۶۲۳۲۰۱۴
اليگودرزشاهد پسران (اليگودرز)***آدرس : لرستان ، اليگودرز ، مرکزي ، خيابان خ-مخابرات(حلال احمر)، کوچه شهيدعبدالله سميعي، پلاک ۶۸۶۱۷-۷۴۳۶۵ تلفن :۴۳۳۲۶۲۰۰
ازناشاهد پسرانه (ازنا)***آدرس : لرستان ، ازنا ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان انتهاي بلوار شهيد صادقي، خيابان تعميرگاه، کوچه |آخر، پلاک ۲۳ تلفن :۰۶۶۶۴۲۲۲۶۶۵
بروجردشاهدپسرانه (بروجرد)**آدرس : لرستان ، بروجرد ، مرکزي ، خيابان شيهد بهشتي، خيابان شهيد صارمي تلفن :۴۲۳۵۳۰۳۶۰
دورودشاهد (دورود)***آدرس : لرستان ، دورود ، مرکزي ، دهستان ۱، خيابان ۸۰۰ دستگاه، خيابان ۱، کوچه ۱، پلاک ۱ تلفن :۰۶۶۴۳۲۳۲۷۶۸

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهددختران (خرم آباد – ناحیۀ ۲)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، مرکزي ، خيابان قاضي آباد، خيابان سوم، کوچه جنب پارک زيتون، پلاک تلفن :۰۶۶۳۳۴۱۲۰۹۷
خرم آبادناحیه 2شاهددختران (خرم آباد – ناحیۀ ۲)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، مرکزي ، خيابان قاضي آباد، خيابان سوم، کوچه جنب پارک زيتون، پلاک تلفن :۰۶۶۳۳۴۱۲۰۹۷
پلدختر (ملاوی)شاهددخترانه (پلدختر (ملاوی))***آدرس : لرستان،پلدختر ،مرکزي ،خيابان هفت تير،خيابان فلسطین شمالی تلفن :۰۶۶۳۲۲۲۰۶۰۸
اليگودرزشاهددختران (اليگودرز)***آدرس : لرستان ، اليگودرز ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان بلوار شرقي، خيابان چها راه شاهد، کوچه شاهد شمالي تلفن :۰۶۶۴۲۲۲۰۹۹۰
ازناشاهددخترانه (ازنا)***آدرس : لرستان ، ازنا ، مرکزي ، خيابان شهيد وليان تلفن :۰۶۶۴۳۴۳۱۵۳۰
بروجردشاهددخترانه (بروجرد)**آدرس : لرستان ، بروجرد ، مرکزي ، خيابان مدرس، کوچه شهيدناصرفاضل شيرازي تلفن :۴۲۵۳۰۸۳۰
دورودشاهد (دورود)***آدرس : لرستان ، دورود ، مرکزي ، دهستان ۰، خيابان آزادگان، خيابان پست، کوچه ۰، پلاک ۰ تلفن :۰۶۶۵۴۲۳۰۴۹۷

مدارس شاهد لرستان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد لرستان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر خرم آباد و استان لرستان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان لرستان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد لرستان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *