آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه لرستان

برای ثبت نام در مدارس شاهد لرستان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان لرستان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان لرستان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه لرستان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)خرم آباد-خیابان آیت الله کاشانی-نرسیده به میدان تختی-جنب درمانگاه فرهنگیان-مدرسه شاهد
خرم آبادناحیه 2شهدای پارسیلون (خرم آباد – ناحیۀ ۲)پشته حسين آباد
نورآباد (دلفان)شاهد پسرانه (نورآباد (دلفان))نورآباد ( دلفان )
کوهدشتشاهد (کوهدشت )کوهدشت
اليگودرزشاهد (اليگودرز)اليگودرز – خيابان شهيد محمودي روبروي خيابان سادات
ازناشاهدپسرانه (ازنا)ازنا – خيابان شهيد سبزي
بروجردشاهد پسرانه (بروجرد)خ حافظ شمالي کوچه کريم جناني
دورودشاهد (دورود)دورود – كوي جانبازان – جانباز ۸

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه لرستان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1پارسیلون (خرم آباد – ناحیۀ ۱)انتهای خیابان ناصرخسرو – کوچه اول بعد از مدرسه شهید مدرس
نورآباد (دلفان)شاهد د (نورآباد (دلفان))انتهاي خ آزادگان روبه روي مسجد امام سجاد
کوهدشتشاهد (کوهدشت )کوهدشت
اليگودرزشاهد (اليگودرز)خ مطهري انتهاي ک ماني ( اداره پست )
ازناشاهددخترانه (ازنا)خيابان صاحب الزمان نبش مدرسه راهنمايي بهار آزادي
بروجردشاهد (بروجرد)خ خرم.کوچه شهيد جناني پلاک ۲۴

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)آدرس : لرستان – خرم آباد -خیابان ناصرخسرو خیابان دانش گلستان ۱۰ تلفن :۳۳۲۴۱۱۷۳
خرم آبادناحیه 2شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)آدرس : لرستان – خرم آباد -خیابان ناصرخسرو خیابان دانش گلستان ۱۰ تلفن :۳۳۲۴۱۱۷۴
پلدختر (ملاوی )شاهد (پلدختر (ملاوی))آدرس : پلدختر -خيابان مطهري شمالي جنب حوزه علميه تلفن :۳۲۲۲۲۵۱۱
کوهدشتشاهد (کوهدشت )ندارد
الیگودرزشاهد (اليگودرز)ندارد
ازناشاهد (ازنا)آدرس : لرستان – ازنا- اصغر آباد بلوار شهید صادقی تلفن :۰۶۶۴۳۴۲۴۸۱۶
بروجردشاهد پسرانه (بروجرد)آدرس : میدان بهشت بلوار شهید صارمی دبیرستان پسرانه شاهد دوره اول تلفن :۰۶۶۴۲۵۳۰۳۶۱
دورودشاهد (دورود)آدرس : الغدير فازدوم

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)ندارد
خرم آبادناحیه 2مهر (خرم آباد – ناحیۀ ۲)آدرس : قاضی آباد خیابان ششم روبروی بیمارستان توحید تلفن :۳۳۴۳۲۴۸۸
الشترشاهد (الشتر)آدرس : الشترخیابان پرچم جنب سپاه پاسداران تلفن :۰۶۶۳۲۵۲۲۰۰۸
کوهدشتشاهد (کوهدشت )آدرس : بوعلی کوچه گلستان ۱۱ تلفن :۰۶۶۳۲۶۳۲۰۴۷
الیگودرزشاهد (اليگودرز)آدرس : الیگودرز – چهاراه شاهد – دبیرستان دخترانه شاهد دوره اول تلفن :۰۶۶۴۳۳۴۶۹۰۰
ازناشاهد (ازنا)آدرس : استان لرستان -شرستان ازنا- خیابان امام خمینی (ره) کوی شرکت نفت تلفن :۰۶۶۴۳۴۲۲۹۳۶
بروجردشاهد دخترانه (بروجرد)آدرس : استان لرستان -بروجرد – خ مدرس- ک پاستور- جنب دبیرستان بوعلی تلفن :۰۶۶۴۲۵۳۰۸۲۰
دورودشاهد (دورود)آدرس : ۹۰ متری – کوی فرهنگیان – فرهنگ غربی تلفن :۴۳۲۳۱۰۹۰

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، خيابان ۶۰ متري، خيابان حج، جنب مدیریت دولتی تلفن :۳۲۲۹۵۸۰
خرم آبادناحیه 2شاهد (خرم آباد – ناحیۀ ۱)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، خيابان ۶۰ متري، خيابان حج، جنب مدیریت دولتی تلفن :۳۲۲۹۵۸۱
پلدختر (ملاوی)شاهد (پلدختر (ملاوی))***آدرس : لرستان ، پلدختر ، پلدختر ، خيابان معلم جنوبي تلفن :۰۶۶۳۴۲۲۲۵۴۰
کوهدشتشاهد (کوهدشت )**آدرس : لرستان ، کوهدشت ، خيابان بلوار باهنر پشت مسجد امیرالمومنین تلفن :۰۶۶۳۶۲۳۲۰۱۴
اليگودرزشاهد پسران (اليگودرز)***آدرس : لرستان ، اليگودرز ، مرکزي ، خيابان خ-مخابرات(حلال احمر)، کوچه شهيدعبدالله سميعي، پلاک ۶۸۶۱۷-۷۴۳۶۵ تلفن :۴۳۳۲۶۲۰۰
ازناشاهد پسرانه (ازنا)***آدرس : لرستان ، ازنا ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان انتهاي بلوار شهيد صادقي، خيابان تعميرگاه، کوچه |آخر، پلاک ۲۳ تلفن :۰۶۶۶۴۲۲۲۶۶۵
بروجردشاهدپسرانه (بروجرد)**آدرس : لرستان ، بروجرد ، مرکزي ، خيابان شيهد بهشتي، خيابان شهيد صارمي تلفن :۴۲۳۵۳۰۳۶۰
دورودشاهد (دورود)***آدرس : لرستان ، دورود ، مرکزي ، دهستان ۱، خيابان ۸۰۰ دستگاه، خيابان ۱، کوچه ۱، پلاک ۱ تلفن :۰۶۶۴۳۲۳۲۷۶۸

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه لرستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
خرم آبادناحیه 1شاهددختران (خرم آباد – ناحیۀ ۲)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، مرکزي ، خيابان قاضي آباد، خيابان سوم، کوچه جنب پارک زيتون، پلاک تلفن :۰۶۶۳۳۴۱۲۰۹۷
خرم آبادناحیه 2شاهددختران (خرم آباد – ناحیۀ ۲)***آدرس : لرستان ، خرم آباد ، مرکزي ، خيابان قاضي آباد، خيابان سوم، کوچه جنب پارک زيتون، پلاک تلفن :۰۶۶۳۳۴۱۲۰۹۷
پلدختر (ملاوی)شاهددخترانه (پلدختر (ملاوی))***آدرس : لرستان،پلدختر ،مرکزي ،خيابان هفت تير،خيابان فلسطین شمالی تلفن :۰۶۶۳۲۲۲۰۶۰۸
اليگودرزشاهددختران (اليگودرز)***آدرس : لرستان ، اليگودرز ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان بلوار شرقي، خيابان چها راه شاهد، کوچه شاهد شمالي تلفن :۰۶۶۴۲۲۲۰۹۹۰
ازناشاهددخترانه (ازنا)***آدرس : لرستان ، ازنا ، مرکزي ، خيابان شهيد وليان تلفن :۰۶۶۴۳۴۳۱۵۳۰
بروجردشاهددخترانه (بروجرد)**آدرس : لرستان ، بروجرد ، مرکزي ، خيابان مدرس، کوچه شهيدناصرفاضل شيرازي تلفن :۴۲۵۳۰۸۳۰
دورودشاهد (دورود)***آدرس : لرستان ، دورود ، مرکزي ، دهستان ۰، خيابان آزادگان، خيابان پست، کوچه ۰، پلاک ۰ تلفن :۰۶۶۵۴۲۳۰۴۹۷

مدارس شاهد لرستان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد لرستان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر خرم آباد و استان لرستان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان لرستان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد لرستان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه گیلان

برای ثبت نام در مدارس شاهد گیلان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان گیلان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان گیلان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه گیلان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
رشتناحیه 1شاهدامام علی (ع) (رشت – ناحیۀ ۱)رشت _علي آباد_پشت مسجد هاشمي
رشتناحیه 1شاهد شهیداحمدمسیبی (رشت – ناحیۀ ۱)رشت خيابان رازي روبروي اداره آب وتعاون سپاه
رشتناحیه 2شاهدامام صادق(ع) (رشت – ناحیۀ ۲)رشت خ شهدا جاده کژده
رشتناحیه 2شاهدحضرت علی اصغر(ع) (رشت – ناحیۀ ۲)رشت – ناحیه 2
بندرانزلیشاهد شهید حسین دقیق روحی (بندرانزلی)بندرانزلي _ ميدان شهيدان کريم بخش جنب پايگاه مقاومت
بندرانزلیشاهد زنده یاد پاشایی (بندرانزلی)خيابان شهيد مطهري – کوچه ميلاني
لاهيجانشاهدحضرت علی اصغر(ع) (لاهيجان )لاهيجان خ شهدا ک مجتهدي
رودسرشاهدشهیدبخت شکوهی (رودسر)رودسرخ ۷۲تن ک شهيدابوالحسني
تالششاهدشهید باهنر (تالش )بخش مركزي -تالش -ميدان امام خميني(ره) -روبروي كانون بسيج
فومنشاهدشهدای هدایت پناه (فومن )فومن خ انتظام شهید پور طاعتی
لنگرودشاهدرسول اکرم(ص) (لنگرود)لنگرود – انزلی محله – مدرسه شهید مدنی

 

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه گیلان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
رشتناحیه 1شاهدشهیده فرحنازمعصومی (رشت – ناحیۀ ۱)رشت _خ لاکاني _خ لطف آباد
رشتناحیه 1شاهد سمیه (رشت – ناحیۀ ۱)رشت گذر حمام حاج آقا بزرگ روبروي رنگرزي
رشتناحیه 2شاهد نسیبه (رشت – ناحیۀ ۲)گلساربلوار ديلمان خ وحدت ۳و۵
بندرانزلیشاهدشهیدسیدرضاهویت طلب (بندرانزلی)جاده آستارا – بعد از ايستگاه تالش – خيابان بنياد – جنب مسجد امام جواد(ع)
لاهيجانشاهدحضرت رقیه (س) (لاهيجان )خ شهداجنب مجتمع آپارتمانی ممتاز(آزمایشگاه سابق پارس )
رودسرشاهدهفده شهریور (رودسر)رودسرخيابان ولي عصر
تالششاهدشهیدآیت الله سعیدی (تالش )بخش مركزي -تالش
فومنشاهدطلبه شهیده زهرادقیقی خداشهری (فومن )فومن- خیابان شهدا
لنگرودشهید میر حق پرست (لنگرود)لنگرود

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه گیلان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
رشتناحیه 1شاهد شهیدبیگلو (رشت – ناحیۀ ۱)آدرس : رشت میدان فرهنگ جنب آتش نشانی دبیرستان شاهد شهید بیگلو(متوسطه اول) تلفن :۰۱۳۳۳۱۱۶۸۰
رشتناحیه 2شاهد امام رضا(ع) (رشت – ناحیۀ ۲)آدرس : فلسطین – جنب مجتمع لاله
بندر انزلیشاهدشهیدمحمودملک محمدی جهانی (بندرانزلی)آدرس : بندرانزلي-خشهيد مفتح-کوي موج شکن
لاهیجانشاهدحضرت علی اکبر(ع) (لاهيجان )آدرس : لاهیجان – خیابان مهرگان – دبیرستان شاهد علی اکبر (ع) تلفن :۰۱۳۴۲۲۲۹۰۸۶
فومنشاهد شهدای ادبی (فومن )آدرس : فومن خیابان جانبازان دبیرستان شهدای ادبی تلفن :۰۱۳۳۴۷۳۶۵۰۰
صومعه سراشاهد شهیدصدیقی (صومعه‌سرا)ندارد

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه گیلان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
رشتناحیه 1شاهد شهیده سهام خیام (رشت – ناحیۀ ۱)آدرس : لاکانی -سه راه صندوق عدالت کوچه ۳ سمت راست دبیرستان شاهد دختران شهیده سهام خیام متوسطه اول تلفن :۰۱۳۳۳۳۶۶۱۱۲
رشتناحیه 2شاهدحضرت خدیجه(س) (رشت – ناحیۀ ۲)آدرس : رشت – گلباغ نماز -روبروي پژوهش سراي معلم
بندر انزلیشاهد شهیدان کریم بخش (بندرانزلی)آدرس : بندرانزلي-انتهاي خ نوغان
لاهیجانشاهد فاطمه زهرا(س) (لاهيجان )ندارد

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه گیلان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
رشتناحیه 1شاهد کمیل (رشت – ناحیۀ ۱)***آدرس : گيلان ، رشت ، مرکزي ، فلکه انتظام خيابان آرسن ميناسيان، کوچه ملاصدرا دبیرستان شاهد کمیل تلفن :۳۳۴۴۶۸۵۰
رشتناحیه 2شاهدامام حسین (ع) (رشت – ناحیۀ ۲)***آدرس : گيلان ، رشت ، خيابان بلوار شهيد انصاري، خيابان گلباغ نماز تلفن :۰۱۳۱۷۷۵۵۱۷
بندر انزلیشاهدشهیدعارف عارف احمدی (بندرانزلی)***آدرس : گيلان ، بندرانزلي ، مرکزي ، دهستان -، خيابان کارآموزي -کوي الله اکبر، خيابان خيابان ۱۵خرداد، کوچه -، پلاک – تلفن :۴۴۵۵۱۹۹۰
لاهیجانشاهدالمهدی (عج) (لاهيجان )***آدرس : گيلان ، لاهيجان ، خيابان ايت الله کاشاني تلفن :۲۲۳۷۰۶۷
فومنشاهدامام خمینی(ره) (فومن )**آدرس : فومن ابتدای جاده لولمان پشت مدرسه عبدالوهاب
صومعه سراشاهدامام خمینی(ره) (صومعه‌سرا)***آدرس : صومعه سرا- خيابان شهيد برشنورد – نرسيده به پايانه حمل ونقل تلفن :۰۱۳۴۴۳۲۲۱۳۷
لنگرودشاهدسردارشهیدحسین املاکی (لنگرود)***آدرس : لنگرود .خیابان حافظ . کوچه شهید منفرد .جنب سالن شهید کامیاب تلفن :۰۱۳۴۲۵۲۰۹۳۰

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه گیلان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
رشتناحیه 1شاهدآیت اله بهجت(ره) (رشت – ناحیۀ ۱)***آدرس : رشت -بیستون- اول کوچه صفاری- دبیرستان شاهد آیت ا…بهجت (ره) تلفن :۳۳۵۰۹۲۵۰
رشتناحیه 2شاهد حضرت فاطمه زهرا(س) (رشت – ناحیۀ ۲)***آدرس : گيلان ، رشت ، خيابان گلسار، خيابان گلباغ نماز تلفن :۰۱۳۳۳۱۱۵۹۶۰
بندر انزلیشاهدشهیدمحمدهوشمندان (بندرانزلی)***آدرس : گيلان ، بندر انزلي ، مرکزي ، خيابان شهيد مطهري، خيابان ميدان امام(ره)، کوچه جنب بانک ثامن-داخل کوچه تلفن :۴۴۵۵۱۷۷۷
لاهیجانشاهد الزهرا(س) (لاهيجان )**آدرس : گيلان ، لاهيجان ، مرکزي ، دهستان -، خيابان طالقاني، خيابان ۸ طالقاني، کوچه -، پلاک – تلفن :۳۲۲۴۵۹۹
ماسال و شاندرمنشاهد شهید نادعلی پور (ماسال و شاندرمن)**آدرس : ماسال ج لوحه سرا
لنگرودشاهدشهید ناصرآل ابراهیم (لنگرود)**آدرس : لنگرود – روبروي مسجد آقا سيد عبدالله – داخل كوچه

مدارس شاهد گیلان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد گیلان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر رشت و استان گیلان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان گیلان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد گیلان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه گلستان

برای ثبت نام در مدارس شاهد گلستان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان گلستان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان گلستان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه گلستان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
گنبد کاووسشاهد (گنبدکاووس )خ شهداشرقی _نبش خ دانش جنوبی- دبستان شاهد پسران
مينودشتشاهد (مينودشت )خ سي متري اول رزمندگان جنب اداره فني و حرفه اي
گرگانشاهد (گرگان )گرگان جديد ۱۵ باب چهل ستون
آزادشهرشاهد (آزادشهر)آزادشهر خيابان امام خيابان شهيد کامياب (پشت دادگاه قديم)

 

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه گلستان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
گنبد کاووسشاهد (گنبدکاووس )آزادگان ششم پلاک ۱۳
مينودشتشاهد (مينودشت )خ وليعصر رويروي پمپ بنزين
گرگانشاهد (گرگان )استخرسيدين ۳

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه گلستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
علی آبادشـاهـد (علی‌آباد)آدرس : گلستان-علی اباد کتول – انتهای خیابان هنرستان- دبیرستان شاهد متوسطه اول تلفن :۰۱۷۳۴۲۲۶۳۱۰
کردکویشاهد پسران (کردکوی)ندارد
گنبد کاووسشاهد (گنبدکاووس )آدرس : شهداء شرقی بین نصرت و دانش جنوبی ششم بهمن قدیم
مینودشتامام رضا(ع) (مينودشت )آدرس : خیابان شهدا ـ خیابان بهشت ۲۴ تلفن :۰۱۷۳۵۲۲۰۱۵۹
کلاله۹دی (کلاله )ندارد
گرگانشاهد۱ (گرگان )آدرس : سي متري رسالت
آزاد شهرشاهد (آزادشهر)آدرس : گلستان,آزادشهر خ شهیدبهشتی کوچه شهیدفمیده تلفن :۰۱۷۳۵۷۲۲۷۶۱

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه گلستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
کردکویشاهد دختران (کردکوی)ندارد
گنبد کاووسشاهد (گنبدکاووس )آدرس : گنبد – خیابان سرابی – خیابان امام رضا تلفن :۳۳۵۸۹۳۱۲
رامیانشاهد (راميان )آدرس : راميان
مینودشتریحانه (مينودشت )آدرس : مینودشت خیابان بعثت انتهای کوچه شفا تلفن :۳۵۲۲۲۲۸۰
گالیکشنبنت الهدی (گاليکش )آدرس : گاليكش خيابان امام حسن تلفن :۳۵۸۳۰۲۰۳
گرگانشاهد (گرگان )آدرس : سی متری گرگان جدیدروبروی شهرک شهدا

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه گلستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
علی آبادشاهد (علی‌آباد)***آدرس : گلستان ، علي آبادکتول ، مرکزي ، دهستان -، خيابان امام رضا(ع)، خيابان -، کوچه شاهد۴، پلاک – تلفن :۳۴۲۲۶۱۶۰
کردکویشاهد پسرانه (کردکوی)***آدرس : گلستان ، کردکوي ، مرکزي ، خيابان پاسداران – روبروی سالن پذیرایی گلستان تلفن :۰۱۷۳۳۲۳۲۸۹۸
گنبدکاووسشاهد (گنبدکاووس )***آدرس : گلستان ، گنبد کاووس ، – ، دهستان -، خيابان سبلان، کوچه جنب تيزهوشان تلفن :۰۱۷۳۳۳۸۳۵۰۰
مینودشتشاهد (مينودشت )**آدرس : گلستان ، مينودشت ، مرکزي ، دهستان -، خيابان بشتر، خيابان بتو غربي، کوچه -، پلاک – تلفن :۵۲۲۰۰۵۷
کلالهبصیرت (کلاله )***آدرس : کلاله – خيابان اسحق فولادي –
گرگانشاهد پسران (گرگان )***آدرس : گلستان ، گرگان ، مرکزي ، خيابان پاسداران تلفن :۰۱۷۳۲۲۲۴۱۱۷
آزادشهرشاهد (آزادشهر)***آدرس : آزادشهر:جاده تیلان تلفن :۳۵۷۲۱۸۹۰

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه گلستان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
کردکویشاهد دخترانه (کردکوی)**آدرس : گلستان ، کردکوي ، مرکزي ، خيابان وليعصر تلفن :۳۴۳۴۸۴۱
گنبدکاووسشاهد دختران (گنبدکاووس )***آدرس : گلستان ، گنبدکاوس ، مرکزي ، دهستان -، خيابان علوي، خيابان -، کوچه يکم، پلاک – تلفن :۰۱۷۳۳۲۲۵۸۱۰
مینودشتبنت الهدی (مينودشت )**آدرس : خیا بان شهید علیرضا قزلسفلو -کوچه بانک سپه قدیم تلفن :۳۵۲۲۲۵۶۲
گرگانشاهددختران (گرگان )***آدرس : گلستان ، گرگان ، خيابان گرگانجديد تلفن :۲۲۲۹۸۳۴
آزادشهرشاهددختران (آزادشهر)***آدرس : گلستان ، آزادشهر ، مرکزي ، دهستان -، خيابان امام، خيابان -، کوچه -، پلاک – تلفن :۰۱۷۴۶۷۳۴۴۵۵

مدارس شاهد گلستان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد گلستان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر گرگان و استان گلستان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان گلستان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد گلستان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه زنجان

برای ثبت نام در مدارس شاهد زنجان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان زنجان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان زنجان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه زنجان

 

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
زنجانناحیه 1دبستان شاهدتفویضی (زنجان – ناحیۀ ۱)شهرک شهيدرجائي خ ايثار۲
زنجانناحیه 1دبستان پسرانه شاهد لاله (زنجان – ناحیۀ ۲)خ خرمشهرپشت پمپ بنزين خ مهدي موعود
زنجانناحیه 1دکتر شهریاری (زنجان – ناحیۀ ۲)زنجان – ناحیه 2
زنجانناحیه 2دبستان شاهدتفویضی (زنجان – ناحیۀ ۱)شهرک شهيدرجائي خ ايثار۲
زنجانناحیه 2دبستان پسرانه شاهد لاله (زنجان – ناحیۀ ۲)خ خرمشهرپشت پمپ بنزين خ مهدي موعود
زنجانناحیه 2دکتر شهریاری (زنجان – ناحیۀ ۲)زنجان – ناحیه 2
خرمدرهنور (خرمدره )خرمدره -خيابان وليعصر (عج) خيابان وصال
خدابندهامام رضا (ع) (خدابنده )قیدار خ کمربندی جاده لاچوان خ ساولان غربی

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه زنجان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
زنجانناحیه 1دبستان دخترانه شاهد نرگس (زنجان – ناحیۀ ۲)زيباشهرفازيک جنب مدرسه امام رضا ع
زنجانناحیه 1دبستان دخترانه شاهد مریم (زنجان – ناحیۀ ۲)اعتماديه خ اول شرقي مدرسه دخترانه شاهد مريم
زنجانناحیه 1ریحانه (زنجان – ناحیۀ ۱)خيابان امام کوي گونيه کوچه خاقاني
زنجانناحیه 2دبستان دخترانه شاهد نرگس (زنجان – ناحیۀ ۲)زيباشهرفازيک جنب مدرسه امام رضا ع
زنجانناحیه 2دبستان دخترانه شاهد مریم (زنجان – ناحیۀ ۲)اعتماديه خ اول شرقي مدرسه دخترانه شاهد مريم
زنجانناحیه 2ریحانه (زنجان – ناحیۀ ۱)خيابان امام کوي گونيه کوچه خاقاني
خرمدرهآل یاسین (خرمدره )خرم دره -خيابان سيد جما ل الدين -جنب کمر بندي

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه زنجان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
زنجانناحیه 1شاهد توفیق (زنجان – ناحیۀ ۱)آدرس : زنجان – خیابان طالقانی – پایانه ۷ تیر تلفن :۰۲۴۳۳۳۲۴۰۲۴
زنجانناحیه 2شاهدامام حسین (ع ) (زنجان – ناحیۀ ۲)آدرس : خيابان خرمشهر صلغ شمال غربي ميدان شيلات تلفن :۰۲۴۳۳۴۲۳۵۸۰
زنجانناحیه 2شاهد مهندس احسان رستم خانی (زنجان – ناحیۀ ۲)آدرس : شهرک آزادگان جنب مسجد امام علی ( ع )
زنجانناحیه 2شاهد توفیق (زنجان – ناحیۀ ۱)آدرس : زنجان – خیابان طالقانی – پایانه ۷ تیر تلفن :۰۲۴۳۳۳۲۴۰۲۴
ابهرشاهد امام حسین ع (ابهر)آدرس : ابهر شناط بالا خ کشاورز شرقی بن بست دانش تلفن :۰۲۴۳۵۲۶۳۵۶۵
خرمدرهشهید مطهری (خرمدره )آدرس : انتهای خیابان طالقانی تلفن :۰۲۴۳۵۵۲۲۲۴۱

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه زنجان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
زنجانناحیه 1راهنمایی شاهد دختران (زنجان – ناحیۀ ۱)آدرس : زنجان کوی فرهنگ رز ۶ تلفن :۰۲۴۳۳۵۵۶۳۳۰
زنجانناحیه 2شاهد بهارایمان (زنجان – ناحیۀ ۲)آدرس : انتهاي خيابان فاتح آموزشگاه شاهد بهار ايمان تلفن :۰۲۴۳۳۷۷۶۰۸۲
زنجانناحیه 2راهنمایی شاهد دختران (زنجان – ناحیۀ ۱)آدرس : زنجان کوی فرهنگ رز ۶ تلفن :۰۲۴۳۳۵۵۶۳۳۰
خرمدرهکوثر (خرمدره )آدرس : استان زنجان -شهر خرمدره-خیابان دکتر بهشتی -میدان آزادی جنب بانک ملت تلفن :۰۲۴۳۵۵۲۲۰۴۴

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه زنجان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
زنجانناحیه 1دبیرستان شاهد شهید خوشنام (زنجان – ناحیۀ ۱)***آدرس : زنجان ، يک ، خيابان جاده همايون، خيابان ايثار ۵ تلفن :۵۲۴۶۰۴۰
زنجانناحیه 2دبیرستان شاهدپیامبراعظم (ص ) (زنجان – ناحیۀ ۲)***آدرس : زنجان ، خيابان خرمشهر، خيابان مهدي موعود تلفن :۳۳۷۷۵۹۰۷
زنجانناحیه 2دبیرستان شاهد شهید خوشنام (زنجان – ناحیۀ ۱)***آدرس : زنجان ، يک ، خيابان جاده همايون، خيابان ايثار ۵ تلفن :۵۲۴۶۰۴۰

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه زنجان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
زنجانناحیه 1مهدیه (زنجان – ناحیۀ ۱)***آدرس : سعدي وسط – خ زينبيه روبروي ساختمان ذوالفقاري
زنجانناحیه 2مهدیه (زنجان – ناحیۀ ۱)***آدرس : سعدي وسط – خ زينبيه روبروي ساختمان ذوالفقاري
زنجانناحیه 2دبیرستان دخترانه شاهدزینبیه (زنجان – ناحیۀ ۲)***آدرس : زنجان ، مرکزي ، زیباشهر فاز ۲ خ عزت حری روبروی شیرازی ۱۳ تلفن :۰۲۴۱۳۷۷۷۵۱۵
زنجانناحیه 2دبیرستان دخترانه شاهد فاطمیه (زنجان – ناحیۀ ۲)***آدرس : زنجان ، مرکزي ، خيابان شهرک کارمندان، خيابان خ هفتم، پلاک ۱۰۳۶۴۲ تلفن :

مدارس شاهد زنجان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد زنجان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر زنجان و استان زنجان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان زنجان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد زنجان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه قم

برای ثبت نام در مدارس شاهد قم ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان قم ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان قم به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه قم

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
قمناحیه 1نورعلم (قم – ناحیۀ ۱)قم :بلوار۱۵خرداد-کوچه شماره ۵۵دبستان شاهدنورعلم
قمناحیه 2شهید گلدوست (قم – ناحیۀ ۳)خ ۳۰متري کيوانفر ۱۲متري امام خميني ک گلدوست
قمناحیه 2امیدهای انقلاب (قم – ناحیۀ ۴)بلوارامین – ک ۵۳ – فلکه ایران مرینوس
قمناحیه 3شهید گلدوست (قم – ناحیۀ ۳)خ ۳۰متري کيوانفر ۱۲متري امام خميني ک گلدوست
قمناحیه 4امیدهای انقلاب (قم – ناحیۀ ۴)بلوارامین – ک ۵۳ – فلکه ایران مرینوس

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه قم

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
قمناحیه 1مریم (شاهد) (قم – ناحیۀ ۱)خیابان انقلاب کوچه ۵۰
قمناحیه 2سوم شعبان (قم – ناحیۀ ۳)قم خیابان امام – کوچه ۳۷ – دبستان شاهد سوم شعبان
قمناحیه 3سوم شعبان (قم – ناحیۀ ۳)قم خیابان امام – کوچه ۳۷ – دبستان شاهد سوم شعبان
قمناحیه 4آیت اله دیباجی (قم – ناحیۀ ۴)شهرک زین الدین – خ شقایق

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه قم

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
قمناحیه 1علامه حلی (قم – ناحیۀ ۲)آدرس : چهار راه غفاری نرسیده به سه راه خورشید
قمناحیه 2علامه حلی (قم – ناحیۀ ۲)آدرس : چهار راه غفاری نرسیده به سه راه خورشید
قمناحیه 3نمازیخواه (قم – ناحیۀ ۳)ندارد
قمناحیه 4شاهد معرفت (قم – ناحیۀ ۴)آدرس : بلوار امین -کوچه۵۳

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه قم

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
قمناحیه 1شاهد محسن رضویان (قم – ناحیۀ ۱)ندارد
قمناحیه 2حضرت رقیه (س) (قم – ناحیۀ ۲)آدرس : خیابان ایستگاه روبروی انبار توشه تلفن :۳۶۶۳۴۸۱۸
قمناحیه 3حضرت رقیه (س) (قم – ناحیۀ ۲)آدرس : خیابان ایستگاه روبروی انبار توشه تلفن :۳۶۶۳۴۸۱۹
قمناحیه 4شاهد اشراقی (قم – ناحیۀ ۴)آدرس : دانیال-۲۴متری حجت بن الحسن(ع)

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه قم

شهرمنطقهنام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
قمناحیه 1جوادالائمه (قم – ناحیۀ ۱)***آدرس : قم ، مرکزي ، دهستان قم، خيابان باجک، خيابان شهيد لواساني، کوچه بين ۲۳ و ۲۵، پلاک ۱۳۱۰۳۹ تلفن :۷۷۱۶۶۶۷
قمناحیه 2حضرت علی اکبر (قم – ناحیۀ ۳)***آدرس : قم ، مرکزي ، خيابان امام، خيابان ۱۶متري شهيد حسيني، کوچه ۱۵ تلفن :۰۲۵-۳۶۶۳۷۲۹۲
قمناحیه 3حضرت علی اکبر (قم – ناحیۀ ۳)***آدرس : قم ، مرکزي ، خيابان امام، خيابان ۱۶متري شهيد حسيني، کوچه ۱۵ تلفن :۰۲۵-۳۶۶۳۷۲۹۳
قمناحیه 4صاحب الزمان (قم – ناحیۀ ۴)***آدرس : قم ، ۴ ، خيابان بلوارامين تلفن :۲۹۳۱۱۸۲

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه قم

شهرمنطقهنام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
قمناحیه 1شاهدرضویه (قم – ناحیۀ ۱)***آدرس : قم ، ثم ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان ۱۵خرداد، کوچه ۳۲ تلفن :۳۷۷۷۸۳۷۳
قمناحیه 2حضرت خدیجه (س ) (قم – ناحیۀ ۲)**آدرس : قم ، خيابان نيروگاه، خيابان ۲۰ م شهيد رييس کرمي، کوچه ۳۴، پلاک ۴۲ تلفن :۸۸۳۰۰۰۷
قمناحیه 3حضرت خدیجه (س ) (قم – ناحیۀ ۲)**آدرس : قم ، خيابان نيروگاه، خيابان ۲۰ م شهيد رييس کرمي، کوچه ۳۴، پلاک ۴۲ تلفن :۸۸۳۰۰۰۸
قمناحیه 4نجمیه (قم – ناحیۀ ۴)***آدرس : قم ، شهري ، خيابان گلستان،گلستان ۱۵. تلفن :۳۲۹۳۷۶۵۵

مدارس شاهد قم هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد قم همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر قم و استان قم را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان قم که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد قم سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه سمنان

برای ثبت نام در مدارس شاهد سمنان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان سمنان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان سمنان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه سمنان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
سمنانپسرانه شاهد (سمنان )م امام – خ باهنر-باهنر۹
شاهرودشهید آوینی (شاهرود)روستای مغان جنب دهیاری
دامغانشاهد پسران (دامغان )دامغان خ پاسداران
گرمسارشاهد (گرمسار)بلوار عمار کوچه شهید شادکام

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه سمنان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
سمناندبستان دخترانه شاهد (سمنان )خ شهیدبهشتی -کوچه بهشتی ۸
شاهرودشهیدباکری (شاهرود)فردوسی- ک شهید مصطفایی
دامغانشاهد امام خمینی (ره) (دامغان )دامغان ميدان فرهنگ

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه سمنان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
سمنانشاهد پسرانه (سمنان )آدرس : میدان معلم بلوار استقلال تلفن :۳۳۴۴۱۷۲۹
مهدیشهرشاهد پسرانه (سمنان )آدرس : میدان معلم بلوار استقلال تلفن :۳۳۴۴۱۷۳۰
شاهرودشهید جوادابراهیمی (شاهرود)آدرس : خیابان شهدا-خیابان کارون-کوچه شهیدقنبریان تلفن :۳۲۳۷۱۳۹۰
دامغانشاهد پسران (دامغان )آدرس : شهرک انقلاب – انتهای بلوار شهید باهنر تلفن :۰۲۳۳۵۲۲۰۳۳۷

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه سمنان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
سمنانشاهد دخترانه (سمنان )آدرس : شهرک بلوارقائم خ شهیدفخاریان پلاک ۱۵۳
مهدیشهرشاهد دخترانه (سمنان )آدرس : شهرک بلوارقائم خ شهیدفخاریان پلاک ۱۵۴
شاهرودشهیدحسن پورحیدری (شاهرود)آدرس : خ فردوسی کوچه ثبت قدیم دبیرستان دخترانه شاهد دوره اول تلفن :۳۲۲۲۳۰۴۳
دامغانشهیده زهرا صفدری (شاهد) (دامغان )آدرس : دامغان شهرک انقلاب رو به روی پمپ گاز تلفن :۰۲۳۳۵۲۵۰۰۹۴

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه سمنان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
سمناندبیرستان شاهد پسران (سمنان )***آدرس : شهرک گلستان – میدان توحید – بلوار بوستان
شاهروددبیرستان شاهد (شاهرود)***آدرس : سمنان ، شاهرود ، خيابان فروغي، خيابان زينبيه، کوچه شهيد احمديان ( زینبیه نهم ) شهیدمیرغفوریان تلفن :۳۳۳۸۰۵۰
دامغاندبیرستان شاهد پسران (دامغان )**آدرس : سمنان ، دامغان ، مرکزي ، خيابان شهرک بوستان، کوچه جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع) تلفن :۳۵۲۳۴۲۰۰- ۳۵۲۵۴۰۸۰
سرخهدبیرستان شاهد پسران (سمنان )***آدرس : شهرک گلستان – میدان توحید – بلوار بوستان

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه سمنان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
سمنانفاطمه الزهرا(س )(دبیرستان ) (سمنان )***آدرس : سمنان ، مرکزي ، دهستان …………..، خيابان جلال آل احمد، خيابان ……………، کوچه ……………، پلاک …………… تلفن :۳۳۴۳۴۳۴۳
شاهروددبیرستان دخترانه شاهد (شاهرود)***آدرس : سمنان ، شلهرود ، خيابان شهيد صدوقي تلفن :۳۲۲۲۴۵۴۵
دامغاندبیرستان شاهد دختران (دامغان )**آدرس : شهرک انقلاب خیابان شهید رجائی دبیرستان شاهد دوره دوم تلفن :۰۲۳۳۵۲۳۱۳۶۰
سرخهفاطمه الزهرا(س )(دبیرستان ) (سمنان )***آدرس : سمنان ، مرکزي ، دهستان …………..، خيابان جلال آل احمد، خيابان ……………، کوچه ……………، پلاک …………… تلفن :۳۳۴۳۴۳۴۳

مدارس شاهد سمنان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد سمنان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر شیراز و استان سمنان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان سمنان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد سمنان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه همدان

برای ثبت نام در مدارس شاهد همدان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان همدان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان همدان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه همدان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
همدانناحیه 1دبستان شهیدمحمدبهادربیگی ۱ (همدان – ناحیۀ ۱)همدان کوی استادان خیابان قیام پلاک ۱
همدانناحیه 2دبستان شهیدمحمدبهادربیگی ۱ (همدان – ناحیۀ ۱)همدان کوی استادان خیابان قیام پلاک ۱
ملايرشاهد حاج طوسی (ملاير)ملاير بلوار ۱۵خرداد ۱۲متري نوروزي
تويسرکانشهیدعلیرضامحمدبیگی (تويسرکان )شهرک قائم خ بلال
نهاوندشهیدمحمدطالبیان (نهاوند)نهاوند-ميدان عارف-جنب اوقاف-کوچه غدير۴

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه همدان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
همدانناحیه 1شهیدصابریان رنجبر (همدان – ناحیۀ ۱)همدان کوی استادان خیابان قیام
همدانناحیه 2شهیدوحدتی پویا (همدان – ناحیۀ ۲)خ صدف جنب دبستان جلال سنایی
ملايرشاهد حضرت زهرا(س) (ملاير)ملاير_بلواروليعصر_ميدان شکيبا
تويسرکانحضرت رقیه (س ) (تويسرکان )خ _حافظشرقي _کوچه شهيدسيفقلي
نهاوندشهیده نوشین امیدی (نهاوند)نهاوند- مهدیه -انتهای خیابان سلمان فارسی

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه همدان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
همدانناحیه 1شهیدتیموری (همدان – ناحیۀ ۱)آدرس : همدان – شهرک مدرس ،فلکه توحید
همدانناحیه 2شهید سید حسن فاضلیان (همدان – ناحیۀ ۲)آدرس : همدان – پشت انبار نفت – روبروی اوژانس ۱۱۵ تلفن :۳۲۶۵۵۲۶۸
اسدآبادشهید مجتبی زیوری پایدار (اسدآباد)آدرس : شهرستان اسداباد – شهرک شهید قندی – دبیرستان (پسرانه شاهد) شهید مجتبی زیوری پایدار تلفن :۰۸۱۳۳۱۳۰۶۲۶
ملایرسیدالشهدا (ملاير)آدرس : ملایر – خیابان سعدی – انتهای خیابان ۲۴ متری ظهیری تلفن :۳۲۲۹۰۹۶۱-۲
تویسرکانشهید فهمیده (تويسرکان )آدرس : شهرك طالقاني – بالاتر از مسجد امام حسن عسكري (ع) تلفن :۰۸۱-۳۴۹۲۲۵۴
نهاوندشهید محمدجعفر حمیدی (نهاوند)آدرس : نهاوند – میدان بسیج – انتهای خیابان سلمان فارسی تلفن :۳۳۲۳۸۱۵۳

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه همدان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
همدانناحیه 1شهید مهین حبیبی (همدان – ناحیۀ ۲)آدرس : خیابان صدف-کوچه سینا -جنب سالن ۷ تیر آموزشگاه شهید مهین حیبی
همدانناحیه 2شهید مهین حبیبی (همدان – ناحیۀ ۲)آدرس : خیابان صدف-کوچه سینا -جنب سالن ۷ تیر آموزشگاه شهید مهین حیبی
ملایرزینب کبری (ملاير)آدرس : بلوار ولیعصر -میدان شکیبا تلفن :۰۸۱۳۳۳۴۰۳۸۵
تویسرکانمریم (تويسرکان )ندارد
نهاوندشهیده مریم ابوالقاضی (نهاوند)آدرس : نهاوند-کمربندي- کوي بهار

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه همدان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
همدانناحیه 1شاهد ابن سینا (همدان – ناحیۀ ۲)***آدرس : همدان ، مرکزي ، خيابان سر پل يخچال، کوچه شهيد شالي تلفن :۳۲۵۲۵۶۶۸
همدانناحیه 2شاهد ابن سینا (همدان – ناحیۀ ۲)***آدرس : همدان ، مرکزي ، خيابان سر پل يخچال، کوچه شهيد شالي تلفن :۳۲۵۲۵۶۶۹
اسد آبادشهید هنری (اسدآباد)***آدرس : ۱۵خردادآموزش وپرورش قدبم
ملایرشاهد (شهیدحیدری ) (ملاير)***آدرس : همدان ، ملاير ، مرکزي ، خيابان بلوار۱۵خرداد، خيابان معلم، پلاک ۷۹۹۳۹ تلفن :۲۲۱۱۴۱۴
تویسرکانشاهد بهنام (تويسرکان )***آدرس : همدان ، تويسرکان ، مرکزي ، دهستان -، خيابان شهدا، خيابان امين، کوچه -، پلاک – تلفن :۳۴۹۴۳۸۵۵
نهاوندسید الشهدا شاهد پسرانه (نهاوند)***آدرس : نهاوند بلوار شهید بهشتی جنب خانه معلم تلفن :۰۸۱۳۳۲۳۳۳۳۲

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه همدان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
همدانناحیه 1دبیرستان فجر (همدان – ناحیۀ ۱)***آدرس : همدان ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان هنرستان، خيابان توحيد، کوچه شهيد ايل گلي تلفن :۰۸۱۳۸۳۸۵۴۰۰
همدانناحیه 2شهدای جاویدالاثر (همدان – ناحیۀ ۲)***آدرس : همدان ، خيابان بلوارمدني تلفن :۰۸۱۱۲۵۲۳۱۱۸
اسد آبادحضرت خدیجه (اسدآباد)***آدرس : خیابان ۱۵ خرداد روبروی جهاد سابق تلفن :۳۳۱۱۴۱۲۳
ملایرشاهددخترانه (ملاير)***آدرس : همدان ، ملاير ، مرکزي ، خيابان بلوار پارک، خيابان باغ بنفشه تلفن :۳۲۲۲۸۵۸۰
تویسرکانبنت الهدی (تويسرکان )**آدرس : همدان ، تويسرکان ، مرکزي ، خيابان شهرک قائم تلفن :۳۴۹۵۲۰۵۱
نهاوندفاطمه الزهرا(س )شاهددخترانه (نهاوند)***آدرس : همدان ، نهاوند ، مرکزي ، دهستان -، خيابان کمربندي، خيابان بهار، کوچه بهار تلفن :۳۲۴۴۰۶۰

مدارس شاهد همدان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد همدان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر همدان و استان همدان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان همدان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد همدان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه قزوین

برای ثبت نام در مدارس شاهد قزوین ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان قزوین ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان قزوین به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه قزوین

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
تاکستانشاهد امام رضا(ع) (تاکستان )تاکستان انتهای خیابان ولی عصر
قزوینناحیه 2شهیدفهمیده (قزوین – ناحیۀ ۲)قزوين خ طالقاني-جنب بيمارستان کوثر

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه قزوین

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
قزوینناحیه 1شاهد فضیلت (قزوین – ناحیۀ ۱)قزوین خیابان غیاث آباد جنب بانک مسکن دبستان شاهد فضیلت

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه قزوین

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
قزوینناحیه 1قائم(عج ) (قزوین – ناحیۀ ۱)آدرس : خیابان شهیدبابایی جنب پارک الغدیر دبیرستان دوره اول شاهدقائم(عج) تلفن :۳۳۶۶۵۰۲۳
قزوینناحیه 2قائم(عج ) (قزوین – ناحیۀ ۱)آدرس : خیابان شهیدبابایی جنب پارک الغدیر دبیرستان دوره اول شاهدقائم(عج) تلفن :۳۳۶۶۵۰۲۴

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه قزوین

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
قزوینناحیه 1کوثر (قزوین – ناحیۀ ۱)آدرس : قزوين -خ شهيد بابائي خ دستغيب
قزوینناحیه 2بهشتیان (قزوین – ناحیۀ ۲)آدرس : قزوین -بلوارسعادت -انتهای کوچه سوسن -دبیرستان شاهد بهشتیان (دوره اول ) تلفن :۰۲۸۳۳۶۸۰۸۶۸
قزوینناحیه 2کوثر (قزوین – ناحیۀ ۱)آدرس : قزوين -خ شهيد بابائي خ دستغيب
البرزمطهره (البرز)آدرس : الوند، ۴۵ متری سیکاب، پشت کارخانه کابل البرز تلفن :۳۲۲۲۴۶۶۶

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه قزوین

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
قزوینناحیه 2شهیدرجایی (قزوین – ناحیۀ ۲)***آدرس : قزوين ، – ، دهستان -، خيابان بولوار خرمشهر، خيابان -، کوچه آرامش -شماره۶، پلاک – تلفن :۰۲۸۳۳۵۵۲۸۶۸
البرزپیامبراعظم (ص ) (البرز)***آدرس : قزوين ، البرز ، محمديه ، خيابان امام خميني، خيابان بازار روزم۴ تلفن :۳۲۵۶۳۹۰۰
البرزمعلم (البرز)***آدرس : الوند – كمربندي شهيد بهشتي – كوچه دانش تلفن :۰۲۸۳۲۲۲۹۴۸۴

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه قزوین

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
قزوینناحیه 1نرگس (قزوین – ناحیۀ ۱)***آدرس : خ شهيد دستغيب – ك بن بست شاهد تلفن :۳۳۳۳۵۹۹۵
البرزمهدیه (البرز)***آدرس : قزوين ، البرز ، محمديه ، خيابان امام حسين تلفن :۰۲۸۲۲۵۶۳۹۳۸

مدارس شاهد قزوین هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد قزوین همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر قزوین و استان قزوین را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان قزوین که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد قزوین سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه کرمانشاه

برای ثبت نام در مدارس شاهد کرمانشاه ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان کرمانشاه ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان کرمانشاه به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه کرمانشاه

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
کرمانشاهناحیه 1شهدای بازی دراز (کرمانشاه – ناحیۀ ۱)خيابان کارگر جنب پمپ گازوئيل سمت راست
کرمانشاهناحیه 2شهدای بازی دراز (کرمانشاه – ناحیۀ ۱)خيابان کارگر جنب پمپ گازوئيل سمت راست
کرمانشاهناحیه 2شاهد شهدای باقری (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)رودکي انتهاي خ دکتر حسابي
کرمانشاهناحیه 3شاهد شهدای باقری (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)رودکي انتهاي خ دکتر حسابي
صحنهشاهد امام حسین (ع) (صحنه )شهرک امام رضا
کنگاورشهیدمحسن توسلی (کنگاور)کنگاور-خ اداره برق
قصرشيرينشهدای روندی (قصرشيرين )قصرشیرین
سرپل ذهابشهیدعلی اشرف سلیمانی (سرپل ذهاب)سرپلذهاب – خيابان ۱۶متري دانش -جنب کانون شهيد باهنر
سنقر کلیاییدبستان پسرانه شاهد شهید آوینی (سنقر کلیایی)سنقرکلیایی
اسلام‌آباددبستان شاهد شهید علیرضا زمانی (اسلام‌آباد)خيابان راه کربلا_کوچه شهيد روزگرد/بهزيستي
گيلانغربشهید مسعود شاهمرادی (گيلانغرب )مدرسه مصطفی خمینی جنب مدرسه خلیج فارس

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه کرمانشاه

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
کرمانشاهناحیه 1شاهد دکترزنگنه (کرمانشاه – ناحیۀ ۱)کرمانشاه ناحیه 1
کرمانشاهناحیه 2شاهدرستگار (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)خيابان جليلي جنب ميدان جليلي
کرمانشاهناحیه 3شهدای پروین زاد (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)بلوار زن جنب بسيج دانشجويي
صحنهشاهد حضرت رقیه (ع) (صحنه )شهرک امام رضاع
کنگاورفاطمیه شاهد (کنگاور)کنگاور-خيابان شهيدرجائي
سرپل ذهابندای زینب(س) (سرپل ذهاب)سرپل _خيابان راه کربلا_پشت بانک ملي مرکزي
اسلام‌آباددبستان شاهد لاله (اسلام‌آباد)خيابان شهيدچمران برشمالي کوچه سليمي تبار

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه کرمانشاه

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
کرمانشاهناحیه 1شاهد شهید فهمیده (کرمانشاه – ناحیۀ ۱)ندارد
کرمانشاهناحیه 2شاهدمصطفی خمینی (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)ندارد
کرمانشاهناحیه 3شاهد امام حسن مجتبی (ع) (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)آدرس : کرمانشاه ، مرکزي تلفن :۳۴۲۸۲۱۵۱
سرپل ذهابشهدای ابوذر (سرپل ذهاب)آدرس : سرپل ذهاب _ پشت پایانه مسافربری راه کربلا
اسلام آبادشهیدجوادعلیزاده (اسلام‌آباد)ندارد
گیلانغربشهید داورزاده (گيلانغرب )ندارد

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه کرمانشاه

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
کرمانشاهناحیه 1شاهد بارانیان (کرمانشاه – ناحیۀ ۱)ندارد
کرمانشاهناحیه 2شهیدعلیرضاحقیقی پاک (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)آدرس : دلگشا -کوی شهید مومنی دبیرستان شهید علیرضا حقیقی پاک تلفن :۰۸۳۳۷۲۴۶۴۸۸
کرمانشاهناحیه 3یاران امام (ره) (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)آدرس : میدان مرکزی-کوچه۱۳۸ دبیرستان شاهد یاران امام متوسطه اول تلفن :۰۸۳۳۸۳۷۸۵۸۵
اسلام آبادمطهره (اسلام‌آباد)آدرس : بلوار شهید فتاحی-کوچه خوابگاه کوثر -دبیرستان شاهد مطهره تلفن :۰۸۳۴۵۲۳۵۷۲۱

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه کرمانشاه

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
کرمانشاهناحیه 1دبیرستان امام حسین (ع ) (کرمانشاه – ناحیۀ ۱)**آدرس : کرمانشاه ، مرکزي ، خيابان فرهنگيان فازيک، خيابان بلوار شهيد فهميده، کوچه روبه روي مجتمع سپاه تلفن :۳۸۲۳۲۷۲۵
کرمانشاهناحیه 1امام باقر(ع ) (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)*آدرس : کرمانشاه ، ……………………..، خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان …………………..، کوچه …………………، پلاک ………………… تلفن :۳۸۲۵۹۷۹۵
کرمانشاهناحیه 1حمزه سیدالشهدا(ع ) (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)*آدرس : کرمانشاه ، مرکزي ، دهستان -، خيابان فرهنگيان فاز ۲، خيابان عر انقلاب، کوچه -، پلاک – تلفن :۳۴۲۴۲۲۲۰
کرمانشاهناحیه 2امام باقر(ع ) (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)***آدرس : کرمانشاه ، ……………………..، خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان …………………..، کوچه …………………، پلاک ………………… تلفن :۳۸۲۵۹۷۹۵
کرمانشاهناحیه 3امام باقر(ع ) (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)*آدرس : کرمانشاه ، ……………………..، خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، خيابان …………………..، کوچه …………………، پلاک ………………… تلفن :۳۸۲۵۹۷۹۵
کرمانشاهناحیه 3حمزه سیدالشهدا(ع ) (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)***آدرس : کرمانشاه ، مرکزي ، دهستان -، خيابان فرهنگيان فاز ۲، خيابان عر انقلاب، کوچه -، پلاک – تلفن :۳۴۲۴۲۲۲۰
سرپل ذهابشهدای فرهنگی (سرپل ذهاب)***آدرس : کرمانشاه ، سرپل ذهاب ، مرکزي ، دهستان -، خيابان راه کربلا، خيابان پشت مجتمع ورزشي احرار، کوچه -، پلاک – تلفن :۰۸۳۴۲۲۲۲۴۹۹
جوانرودشهیدعارف فتاحی (جوانرود)*آدرس : کرمانشاه ، جوانرود ، مرکزي ، خيابان طالقاني، خيابان فرهنگيان فاز۳، کوچه هه نار ۱ تلفن :۰۸۳۲۶۳۰۶۶۶
اسلام آباددبیرستان شاهد امام حسین(ع) (اسلام‌آباد)**آدرس : کرمانشاه ، اسلام آبادغرب ، مرکزي ، دهستان ۰، خيابان ميدان ش بهشتي، خيابان دانشجو، کوچه ۰، پلاک ۰ تلفن :۵۲۲۶۷۷۵

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه کرمانشاه

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
کرمانشاهناحیه 1شاهد ام البنین (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)***آدرس : کرمانشاه ، خيابان فردوسي، خيابان دلگشا، کوچه شهيد مومني تلفن :۷۲۴۶۴۸۷
کرمانشاهناحیه 1علامه مجلسی (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)***آدرس : کرمانشاه ، خيابان شهرک بهداري، کوی گلدشت جنب کتابخانه خاتم الانبیا تلفن :۰۸۳۳۸۳۵۹۰۴۸
کرمانشاهناحیه 2شاهد ام البنین (کرمانشاه – ناحیۀ ۲)***آدرس : کرمانشاه  ، خيابان فردوسي، خيابان دلگشا، کوچه شهيد مومني تلفن :۷۲۴۶۴۸۷
کرمانشاهناحیه 3علامه مجلسی (کرمانشاه – ناحیۀ ۳)***آدرس : کرمانشاه ، خيابان شهرک بهداري، کوی گلدشت جنب کتابخانه خاتم الانبیا تلفن :۰۸۳۳۸۳۵۹۰۴۸
سرپل ذهابشهدای ۱۶اسفند (سرپل ذهاب)**آدرس : سرپل ذهاب.خیابان دانش.کد پستی ۶۷۷۱۹۵۳۶۸۴ جنب کانون شهید باهنر تلفن :۰۸۳۴۲۲۲۳۱۶۳
پاوهقدس (پاوه)**آدرس : کرمانشاه ، پاوه ، مرکزي ، دهستان مرکزي، خيابان بلوار جانبازان، خيابان جهاد کشاورزي تلفن :۷۲۲۳۴۸۱
اسلام آبادشاهد رکسانا میناشی (اسلام‌آباد)**آدرس : جنب ميدان يادگارامام
گیلانغربمعصومیه (گيلانغرب )***آدرس : گيلانغرب – خيابان مهديه

مدارس شاهد کرمانشاه هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد کرمانشاه همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر کرمانشاه و استان کرمانشاه را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان کرمانشاه که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد کرمانشاه سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آدرس مدارس شاهد پسرانه و دخترانه کرمان

برای ثبت نام در مدارس شاهد کرمان ، دانش آموزان می توانند پس مطالعه شرایط دقیق ثبت نام در مدارس شاهد استان کرمان ، در بازه زمانی اول خرداد تا آخر تیرماه بر اساس جدول زمانبندی ثبت نام مدارس شاهد در مقاطع ایتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم اقدام به ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه سجا saja.medu.ir کنند و پس از اعلام نتایج در صورت قبولی به مدرسه مراجعه کنند و ثبت نام حضوری خود را نیز انجام دهند ‌. لیست مدارس شاهد استان کرمان به همراه آدرس و شماره تلفن به تفکیک مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد :

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد پسرانه کرمان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
کرمانناحیه 1پسرانه شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)کرمان – ناحیه 1
کرمانناحیه 2شاهد (کرمان – ناحیۀ ۲)ميدان قرني خ سعدي ک شماره يک
جیرفتشاهد(پسرانه دوره اول) (جيرفت )خ کشت و صنعت بعد از استثنایی
رفسنجانپسرانه شاهد (رفسنجان )خيابان اميرکبيرروبروي درمانگاه امام خميني
انارشاهد (انار)انار ب آيت الله خامنه اي
بمشاهد (بم )بم خيابان ۲۲بهمن جنب منبع آب
نرماشیرشاهد پسرانه (نرماشير)نرماشير-روستاي حسين آباد پشت رود
سیرجانشاهد ۱ (سيرجان )خ آیت الله غفاری- خیابان شهید امین عباسی
بردسیرشاهد (بردسير)بردسير خيابان طالقاني
شهربابکرودکی (شهربابک )بلوار مدرس
بافتشاهد (بافت )بافت خیابان چمران
فاریابشاهد (فارياب )فارياب – جنب فرماندهي نيروي انتظامي
کهنوجشهیددیناری (کهنوج )کهنوج – شهرک شهيد بهشتي
قلعه گنجآزادگان (قلعه‌گنج)قلعه گنج-مركز شهر
عنبر آبادپسرانه شاهد (عنبرآباد)نبرآباد-روبروي دادگستري–جنب کتابخانه عمومي

لیست نام و آدرس مدارس ابتدایی شاهد دخترانه کرمان

شهرمنطقهنام مدرسهآدرس
کرمانناحیه 1شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)ميدان قرني امام خميني۲ جنب كانون شكوه
کرمانناحیه 2شاهد (کرمان – ناحیۀ ۲)ميدان آزادي خيابان بهشتي کوچه شماره ۴
جیرفتشاهد (جيرفت )خ کشت و صنعت بعد از استثنایی
رفسنجاندخترانه شاهد (رفسنجان )خیابان شهید بهشتی -کوچه شهید علی پور محمدی-ابتدایی دخترانه شاهد
اناردخترانه شاهد (انار)انار
بمشاهد فرومند (بم )بم
نرماشیرشاهد دخترانه (نرماشير)نرماشير- كوچه بسيج
سیرجانشاهد (سيرجان )خ ابوريحان چهارراه ابوفاضل
بردسیرشاهد (بردسير)بردسير خيابان شهيد صانعي
شهربابکشاهد (بردسير)بردسير خيابان شهيد صانعي
بافتشاهد (بافت )بافت
فاریابدخترانه شاهد (فارياب )فارياب – بلوارامام -جنب سالن امتحانات
کهنوجشهدای دانش آموز (کهنوج )کهنوج- جنب مالارياي قديم
قلعه گنجعلقمه (قلعه‌گنج)قلعه گنج-بلوار خليج فارس-جنب مسجد جامع
عنبر آباددخترانه شاهد (عنبرآباد)عنبرآباد-عباس آباد

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد پسرانه کرمان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
کرمانناحیه 1شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)آدرس : خ مطهري غربي _ک _شهيدآبادشمالي _ج مسجدامام حسن مجتبي (ع )
کرمانناحیه 2شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)آدرس : خ مطهري غربي _ک _شهيدآبادشمالي _ج مسجدامام حسن مجتبي (ع )
جیرفتشاهد (جيرفت )آدرس : جيرفت _ بخش مرکزي _خيابان دانشجو
رفسنجانشاهد (رفسنجان )آدرس : رفسنجان-خیابان کارگرجنوبی-جنب شرکت فرهنگیان-دبیرستان پسرانه شاهد دوره اول تلفن :۰۳۴۳۴۲۵۲۷۰۵
بمشاهدپسرانه (بم )آدرس : بم _ خ ابوذر_بعد از ارگ قدیم
نرماشیرپسرانه شاهد (نرماشير)آدرس : نظام شهر روبروی مسجد صاحب الزمان
سیرجانشاهد (سيرجان )ندارد
کهنوجشاهدپسرانه (کهنوج )آدرس : کهنوج-خيابان جهاد -جنب بنياد شهيد -امور ايثارگران
زرندشاهد۱ (زرند)آدرس : زرندانتهای بلوارتختی تلفن :۰۳۴۳۳۴۲۴۱۳۷

لیست نام و آدرس مدارس راهنمایی شاهد دخترانه کرمان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهآدرس
کرمانناحیه 1شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)بلوارپيروزي کوچه ۲۰
کرمانناحیه 2شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)بلوارپيروزي کوچه ۲۰
جیرفتشاهد (جيرفت )جیرفت انتهای بلوار جانبازان بلوار دادگستری جنب مصلی
رفسنجانشاهد (رفسنجان )ندارد
بمشاهددخترانه (بم )بم بلوار شهید رجائی-بلوار سید الشهداء – راهنمایی دخترانه شاهد
نرماشیردخترانه شاهد (نرماشير)ندارد
سیرجانشاهد (سيرجان )ندارد
کهنوجشاهد دخترانه (کهنوج )خيابان ولي عصر روبهروي دفتر خدمات ارتباطي ولي عصر طبقه ي دوم مدرسه ي فاطميه
زرندشاهد۲ (زرند)ندارد

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد پسرانه کرمان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
کرمانناحیه 1شاهد (کرمان – ناحیۀ ۲)***آدرس : کرمان ، مرکزي ، خيابان خ خورشيد، خيابان خ شهيد سيد مصطفي رضواني نژاد، کوچه -، پلاک – تلفن :۳۲۲۳۳۴۹۵
کرمانناحیه 2شاهد (کرمان – ناحیۀ ۲)***آدرس : کرمان ، مرکزي ، خيابان خ خورشيد، خيابان خ شهيد سيد مصطفي رضواني نژاد، کوچه -، پلاک – تلفن :۳۲۲۳۳۴۹۶
جیرفتامام محمدباقر (جيرفت )***آدرس : جيرفت ،خيابان رسالت جنب بوستان شقايق هاي ملنتي دبیرستان شاهد امام محمد باقر(ع) دوره دوم تلفن :۴۳۳۱۱۰۲۹
رفسنجاندبیرستان پسرانه شاهد (رفسنجان )***آدرس : کرمان ، رفسنجان ، مرکزي ، خيابان بلوار شهيد باهنر تلفن :۳۴۲۳۱۳۱۳
بمشاهد (بم )***آدرس : کرمان ، بم ، مرکزي ، خيابان مدرس، خيابان استقلال، کوچه فرهنگيان تلفن :۴۴۲۱۲۰۳۷
سیرجانشاهد (سيرجان )**آدرس : کرمان ، سيرجان ، مرکزي ، خيابان بلوار مالک اشتر، خيابان علامه اميني تلفن :۴۲۲۵۳۹۷۲
کهنوجدبیرستان شاهد (کهنوج )***آدرس : کرمان ، کهنوج ، مرکزي ، خيابان معلم تلفن :۰۳۴۹۵۲۲۲۳۷۴
زرندشاهد (زرند)***آدرس : کرمان ، زرند ، مرکزي ، دهستان ندارد، خيابان فردوس، خيابان ريحان، کوچه شهيد يزداني، پلاک ندارد تلفن :۰۳۴۳۳۴۲۶۷۵۱

لیست نام و آدرس دبیرستان شاهد دخترانه کرمان

شهرمنطقه ( محل سکونت )نام مدرسهریاضیتجربیانسانیآدرس
کرمانناحیه 1شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)***آدرس : کرمان ، ۰ ، دهستان ۰، خيابان استقلال، خيابان ۰، کوچه ک ۸، پلاک ۱ تلفن :۳۲۵۱۳۸۰۰
کرمانناحیه 2شاهد (کرمان – ناحیۀ ۱)***آدرس : کرمان ، ۰ ، دهستان ۰، خيابان استقلال، خيابان ۰، کوچه ک ۸، پلاک ۱ تلفن :۳۲۵۱۳۸۰۱
جیرفتمتوسطه دخترانه شاهد (جيرفت )***آدرس : جيرفت ، خیابان پرستار -کوچه پرستار ۶ تلفن :۴۳۲۶۵۲۹۰
رفسنجاندبیرستان دخترانه شاهد (رفسنجان )***آدرس : کرمان ، رفسنجان ، خيابان بلوار امام رضا تلفن :۸۲۲۸۴۰۰
بمشاهددخترانه (بم )***آدرس : کرمان ، بم ، خيابان بلوارباهنر، خيابان گلدشت تلفن :۴۴۳۴۰۰۸۹
سیرجانشاهد ( سیرجان )***آدرس : کرمان ، سيرجان ، مرکزي ، خيابان بلوار دکترصادقي، خيابان شهيد نادري تلفن :۴۲۳۱۲۰۰
کهنوجدخترانه شاهد (کهنوج )**آدرس : کرمان ، کهنوج ، مرکزي ، خيابان ذکرياي رازي
زرندشاهد (زرند)***آدرس : کرمان ، زرند ، خيابان بلوار جمهوري اسلامي تلفن :۰۳۴۲۴۲۲۳۱۴۰

مدارس شاهد کرمان هر ساله در مقاطع ابتدایی ، راهنمایی (متوسطه اول) و دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) از فرزندان شهدا ، آزادگان . جانبازان بالای 50 درصد ( بصورت قطعی ) و سایر دانش آموزان ( بر اساس امتیازات جمع آوری شده ) ثبت نام به عمل می آورند . ثبت نام مدارس شاهد آذربایجان شرقی بصورت اینترنتی و از طریق سامانه سجا و ثبت نام میان پایه ( پایه یازدهم و دوازدهم ) بصورت حضوری و در محل مدارس انجام می شود . درصورتی که ثبت نام اینترنتی باشد نتایج مدارس شاهد از طریق سامانه سجا به آدرس www.sajaa.medu.ir و درصورتیکه ثبت نام حضوری باشد نتایج شاهد از طریق مدارس اطلاع رسانی می گردد .

تحصیل در مدارس شاهد کرمان همراه با شرایطی است که در مقاله شرایط ثبت نام مدارس شاهد بصورت کامل توضیح دادیم .از آنجایی که همزمان با پایان اردیبهشت و امتحانات دانش آموزان ، ثبت نام مدارس و یافتن بهترین مدارس به یکی از اصلی ترین دغدغه های والدین تبدیل می شود ، در این مقاله لیست نام و آدرس مدارس شاهد شهر کرمان و استان کرمان را که همیشه جزو مدارس برتر هستند ارائه نموده ایم. در پایان و بعد از اینکه مدارس شاهد استان کرمان که نزدیک به محل سکونت خود هستند را پیدا کردید ، می توانید برای آشنایی با مراحل بعدی ثبت نام ، با مشاورین سامانه در تماس باشید.

جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام مدارس شاهد کرمان سالتحصیلی 98 – 99

(مدارس ابتدایی شاهد – مدارس راهنمایی شاهد – دبیرستان شاهد)

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره  ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از تلفن ثابت از استان تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از موبایل همراه اول ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل